Datum uitspraak: 19-06-2020
Nummer uitspraak: 109095
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders zijn gescheiden en hebben het gezamenlijk gezag over hun zoon. De moeder heeft haar zoon op een school aangemeld, zonder dat zij de vader om toestemming had gevraagd. De school was er bij de aanmelding van op de hoogte dat de moeder en de zoon bij de partner van moeder zouden intrekken. Op de dag dat het inschrijfformulier is ingediend door de moeder heeft de vader zijn bezwaar kenbaar gemaakt aan de school. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Het is niet verplicht dat beide ouders die gezamenlijk gezag hebben, het inschrijfformulier ondertekenen. Als één van de ouders toestemming heeft verleend voor inschrijving, mag de school ervan uitgaan dat de andere ouder hiermee instemt. Dit is anders als gebleken is dat de andere ouder bezwaar tegen de inschrijving heeft. 
De school was op het moment van de aanmelding al op de hoogte van het feit dat de ouders niet samenwoonden. Toen de vader telefonisch zijn bezwaar tegen de aanmelding kenbaar maakte, had dit voor de school reden moeten zijn om het, op die dag ontvangen, inschrijfformulier, niet direct om te zetten in een inschrijving. De school had nader onderzoek moeten doen en niet alleen mogen vertrouwen op de informatie van de moeder.