Datum uitspraak: 28-01-2019
Nummer uitspraak: 108481
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouders van de leerlingen zijn gescheiden en hebben beiden het ouderlijk gezag. De rechter heeft vastgesteld dat de kinderen eenmaal in de twee weken van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur bij vader zullen zijn. Omdat de reisafstand tussen vader en moeder groot is, moeten de kinderen eerder van school weg om op tijd bij vader te kunnen zijn. Voor deze uren heeft vader verlof aan school gevraagd. Ook heeft hij de school om toestemming verzocht om de kinderen in de pauze zo nu en dan op school te kunnen zien en af en toe te mogen bellen als zij op school zijn. Nadat de school hier in eerste instantie aan had meegewerkt, heeft zij op enig moment besloten dat niet meer te doen, tenzij moeder hiervoor uitdrukkelijk toestemming zou geven. De vader stelt dat de school hiermee niet handelt volgens de uitspraak van de rechter.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school en het schoolbestuur zijn geen partij bij de uitspraak van de rechter. De omgangsregeling bindt beide ouders en het is aan hen om te zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Een school moet zich neutraal opstellen. Door het faciliteren van omgang en het verlenen van verlof zonder dat de moeder het daarmee eens is, zou de school zich partijdig opstellen en in het conflict tussen ouders worden gezogen. De school en het schoolbestuur hebben integer en zorgvuldig gehandeld.