Datum uitspraak: 16-11-2020
Nummer uitspraak: 109521
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een pleegouder heeft bij de Commissie een klacht ingediend over informatie die de leerkracht heeft gedeeld met een jeugdzorgorganisatie. De bestuurssecretaris van het bestuur heeft erkend dat de informatie ten onrechte met de jeugdzorgorganisatie is gedeeld. De bestuurssecretaris heeft hiervoor namens het bestuur en alle betrokkenen excuses aangeboden. De pleegouder is niet tevreden en wil een oordeel van het voltallige bestuur of van de Commissie.
Een voorzitter van de Commissie heeft de klacht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard omdat de klacht al door het schoolbestuur gegrond is verklaard. Een oordeel van de Commissie voegt daar niets meer aan toe. Tegen deze beslissing heeft de pleegouder bezwaar gemaakt.

Beslissing van de Voorzitter
Het bezwaar tegen de kennelijk niet-ontvankelijkheidsbeslissing is ongegrond.

Toelichting
De Commissie neemt geen klachten in behandeling als het bestuur de klacht al gegrond heeft verklaard. De Commissie behandelt klachten, geeft een oordeel over de gegrondheid van een klacht en brengt daarover advies uit aan het schoolbestuur. 
De beleidsmedewerker van de school heeft namens alle betrokkenen aan de pleegouder erkend dat de leerkracht niet zorgvuldig heeft gehandeld. Daarmee is erkend dat de klacht van de pleegouder terecht is. Daar kan de Commissie niets aan toevoegen. Een expliciet schriftelijk oordeel van het voltallige bestuur is niet nodig.