Datum uitspraak: 24-11-2020
Nummer uitspraak: 109549
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ouder klaagt erover dat de school niet tijdig een hulpvraag heeft opgesteld om de ondersteuningsbehoefte van haar dochter te onderzoeken. Volgens de ouder moest deze hulpvraag opgesteld worden in 2018, maar was dit in oktober 2019 nog niet gebeurd. De moeder meent dat de ondersteuningsbehoefte van haar dochter dus niet nauwkeurig is onderzocht.
De ouder klaagt er verder over dat de school haar geen verklaring gegevensverwerking heeft voorgelegd toen voor haar dochter een toelaatbaarheidsverklaring werd aangevraagd.

Beslissing van de voorzitter
De klacht over het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte is kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht over de verklaring gegevensverwerking is kennelijk ongegrond.

Samenvatting
De ouder heeft haar klacht ingediend buiten de geldende verjaringstermijn van één jaar. Er zijn geen redenen waardoor de overschrijding van de verjaringstermijn verschoonbaar is.
Ook heeft de Geschillencommissie passend onderwijs zich in 2020 al uitgesproken over de ondersteuningsbehoefte van de dochter. De Commissie doet deze toetsing daarom niet opnieuw.
Verder bestaat er een wettelijke basis voor het schoolbestuur om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Deze gegevensverwerking hoeft daarom niet eerst voorgelegd te worden aan de ouder.