Datum uitspraak: 21-04-2021
Nummer uitspraak: 2021002806
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader is het niet eens met de plaatsingsprocedure die de scholen voor voortgezet onderwijs in zijn gemeente overeen zijn gekomen. Volgens hem is die in strijd met de wettelijke regels.

Beslissing van de voorzitter
De vader is kennelijk niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Toelichting
De Commissie ziet voor zichzelf geen rol weggelegd bij de toetsing van een plaatsingssysteem. Het in stand houden van een dergelijk systeem is een maatschappelijke en politieke keuze, waarvan de toetsing van de doelmatigheid en rechtmatigheid bij de politiek en de rechter thuishoort. Hooguit kan de Commissie beoordelen of de uitkomst van een loting- of matchingssysteem in een individueel geval tot een onbillijke uitkomst heeft geleid. Omdat ten tijde van de indiening van de klacht de loting nog niet had plaatsgevonden, was daar op dat moment geen sprake van.