Datum uitspraak: 23-11-2018
Nummer uitspraak: 108457
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen over de manier waarop de school heeft gehandeld naar aanleiding van een incident met hun zoon op school op 10 mei 2017. De ouders hebben geprobeerd om met de school een oplossing te vinden, maar dat is niet gelukt. Zij hebben in april 2018 een klacht ingediend bij het schoolbestuur en in oktober 2018 bij de Commissie. De Commissie heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard omdat deze te laat was ingediend. Hiertegen hebben de ouders bezwaar gemaakt bij de Voorzitter van de Commissie. 

Uitspraak Voorzitter
Het bezwaar is ongegrond. 

Toelichting
De LKC hanteert niet de verjaringstermijn uit het Burgerlijk Wetboek (van 5 jaar), maar de termijn die is opgenomen in haar eigen reglement. In het reglement staat dat een klacht binnen 1 jaar na de gebeurtenis waarover iemand klaagt, moet worden ingediend. Soms neemt de Commissie een klacht in behandeling die na 1 jaar is ingediend. Er moet dan een goede reden zijn waarom iemand meer dan een jaar heeft gewacht. Daar was in deze zaak geen sprake van.

Trefwoorden: