Datum uitspraak: 30-03-2009
Nummer uitspraak: 103981
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouder klaagt erover dat door de houding van IB-er geen communicatie mogelijk was over het al dan niet doubleren van zijn zoon en over de beleiding. Ouder klaagt tegen schoolleiding omdat die als één blok achter de intern begeleider bleef staan en zijn klachten niet serieus nam.
Commissie oordeelt klacht tegen de IB-er ongegrond omdat klager de beweerde houding niet nader heeft onderbouwd noch aannemelijk heeft gemaakt. Wel constateert de Commissie dat de IB-er in haar contacten veelal mondeling heeft gehandeld en dat zij gemaakte afspraken beter schriftelijk had kunnen communiceren. Dit geldt ook voor de gemaakte handelingsplannen en het vaststellen van voortgangs/evaluatiegesprekken. Hierover doet de Commissie een aanbeveling aan het bevoegd gezag.
Klacht tegen de schoolleiding ongegrond omdat klager onvoldoende heeft geconcretiseerd waaruit dit klachtwaardig gedrag zou hebben bestaan en omdat de Commissie is gebleken dat de schoolleider de klachten serieus heeft genomen.