Datum uitspraak: 29-11-2011
Nummer uitspraak: 105143
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Er was sprake van moeizame samenwerking tussen school en ouders die haar oorsprong vond in het verschil van inzicht tussen de ouders van de leerling en school in de oorzaken van het ziekteverzuim. Na een doorverwijzing van de leerling voor medische behandeling bleek dat de ouders voornemens waren, zonder dit eerst met de school te overleggen, een deel van het onderzoekstraject van de leerling elders te doen plaats vinden dan waar de leerling in behandeling was. Onder deze omstandigheden, waarbij naar het oordeel van de school sprake was van de noodzaak om handelend op te treden en waarbij de ouders in eerste instantie een andere weg kozen, is het begrijpelijk dat het vertrouwen van de school in een goede samenwerking met de ouders zodanig is geschaad dat besloten is om uit zorg voor de leerling een AMK-melding te doen. De klacht is ongegrond.