Datum uitspraak: 23-07-2009
Nummer uitspraak: 104155
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De leerkracht heeft erkend dat zij tegen de zoon heeft gezegd dat hij een schop onder zijn kont verdiende toen hij in de les tweemaal met verf had gekliederd. De Commissie acht het niet aannemelijk dat de leerkracht, anders dan tot de orde te roepen, de leerling serieus wilde bedreigen of feitelijk uitvoering wilde geven aan haar woorden. Klacht over onheuse bejegening ongegrond.
De school was zich er vroegtijdig bewust van dat de leerling een leesachterstand had en heeft passende begeleiding geboden en oor gehad voor de suggesties van klaagster. Klacht over begeleiding ongegrond.
De school heeft voldoende gemotiveerd dat zij op grond van haar zorgen over de ontwikkeling van klaagsters zoon is overgegaan tot een melding bij het AMK. Niet gebleken is dat de melding als oneigenlijk drukmiddel is gebruikt. Klacht over AMK-melding ongegrond.