Datum uitspraak: 14-04-2022
Nummer uitspraak: 2022016930
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Na een incident moet een leerling 's middags naar de time-out-plek. De school belt met de moeder zodat zij haar zoon kan komen ophalen. Zij verwijst naar de vader bij wie de leerling die dag verblijft. De vader klaagt erover dat de school hem niet meer heeft gebeld. Hij vindt dat de school zijn zoon te lang heeft gestraft en daarbij heeft geïsoleerd. De bestuurder bevestigt schriftelijk via een advocaat communicatieafspraken aan de vader. Volgens de vader komen deze communicatieafspraken neer op een sanctie en een contactverbod. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De directeur heeft na schooltijd zowel met moeder als met vader contact opgenomen over het incident. Ook heeft zij de e-mail van vader, met vragen over het incident, diezelfde dag beantwoord. Dat vader niet is gebeld door de intern begeleider en moeder wel, is mede in het licht van de verstoorde vertrouwensrelatie tussen de vader en de school te billijken geweest.
De leerling heeft na het incident vijftig minuten doorgebracht op de time-out-locatie van de school. Die plek is in het zicht van onderwijsmedewerkers. De duur is niet onredelijk geweest. De brief is geen sanctie of communicatieverbod, maar bevat een regieafspraak over de communicatie tussen klager, de bestuurder en de school.