Datum uitspraak: 24-06-2019
Nummer uitspraak: 108567
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling uit tijdens een les dreigende taal. Volgens de aanwezige docenten was het dreigement gericht tegen een docent, volgens de leerling tegen een medeleerling. De school besluit dat de leerling de lessen van het betreffende vak niet meer kan volgen. Daarna komt de leerling niet meer op school. Volgens de ouders was hun zoon niet meer welkom op de school.

Het advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Door een verschil in visies tussen ouders en school kan de Commissie niet vaststellen met welke intentie de leerling welke dingen heeft gezegd. De bij het voorval aanwezige docenten bleven, ook bij navraag, bij hun standpunt. De rector-bestuurder mocht daarom afgaan op hun verklaringen. In het belang van zowel de leerling als de docent heeft de rector kunnen beslissen dat de leerling geen lessen meer bij deze docent kon volgen. Omdat het geen strafmaatregel betreft, hoefde de school geen (uitgebreid) onderzoek te doen. 
Verder is niet aannemelijk geworden dat de school heeft aangegeven dat de leerling niet meer welkom was op de school.