Datum uitspraak: 10-07-2019
Nummer uitspraak: 108722
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school krijgt een e-mail van een ouder. Deze gaat over gedrag van een leerling. De adjunct-directeur gaat een gesprek aan met de ouders van deze leerling. Een en ander escaleert en uiteindelijk doet de adjunct-directeur een melding bij Veilig Thuis.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Nadat de ouders hadden aangegeven dat er volgens hen niets aan de hand was, heeft de adjunct-directeur vervolgstappen gezet zonder overleg met ouders. Volgens de adjunct-directeur was het de bedoeling om roddels de kop in te drukken, maar feitelijk kwam het neer op waarheidsvinding. De melding bij Veilig Thuis is niet volgens de meldcode verlopen. Er is niet voorafgaand aan de melding met de ouders gesproken en zelfs geen poging tot overleg hierover gedaan.