Datum uitspraak: 23-04-2009
Nummer uitspraak: 104048
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klacht over het afleggen van een verklaring door hoofd voormalige basisschool in het kader van een procedure tussen de ouders over de omgang met het kind en over de inhoud van die verklaring. Na eerdere klacht was onder meer afgesproken dat de school zich niet zou mengen in familiaire zaken.
Verweerder acht het verstrekken van de informatie niet in strijd met de gemaakte afspraken omdat de verklaring een beschrijving bevat van het welbevinden van het kind toen hij de school bezocht en dus niet over familierechtelijke zaken gaat. De Commissie is van oordeel dat er geen sprake was van het verstrekken van informatie in de zin van Titel 15 van Boek 1 BW (Omgang en informatie). Het staat vast dat verweerder door het afgeven van de verklaring heeft gehandeld in strijd met de afspraken.
Over de juistheid van de inhoud van de verklaring kan de Commissie geen oordeel geven. Dat verweerder in plaats van uit het leerlingdossier uitsluitend uit zijn geheugen heeft geput bij het opstellen van de verklaring acht de Commissie niet getuigen van professionaliteit. In zoverre acht zij de klacht over de inhoud van de verklaring gegrond.