Datum uitspraak: 24-03-2020
Nummer uitspraak: 109074
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is buiten school betrokken bij een incident. Hij zou een andere jongen, leerling van dezelfde school, met een taser hebben aangeraakt. De politie heeft in het kader van het onderzoek naar het incident contact gezocht met twee intern begeleiders van de school. De politie heeft hen gevraagd een verklaring af te leggen over de leerling en een mogelijk conflict tussen de leerlingen op school. Eén intern begeleider heeft in haar verklaring informatie verstrekt over het gedrag van de leerling (die van gebruik van de taser wordt verdacht) en een gedragsstoornis. De moeder klaagt erover dat de intern begeleider een verklaring heeft afgelegd bij de politie. Dit had zij volgens de moeder niet mogen doen. Ook is de verklaring te subjectief en bevat deze privacygevoelige informatie.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Een intern begeleider mag meewerken aan een politieonderzoek. Het Openbaar Ministerie wilde een compleet beeld krijgen van de leerlingen die (mogelijk) iets met het incident te maken hadden. De politie heeft beide intern begeleiders daarom bevraagd. Het verhoren van iemand met de functie intern begeleider is in zo'n geval logisch. De intern begeleider is immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle leerlingen, heeft zicht op de verhoudingen, en onderhoudt het contact met instanties. 
De antwoorden die de intern begeleider gaf op de vragen van de politie zijn niet onzorgvuldig. In het kader van een politieverhoor kan informatie over een diagnose, karaktertrekken en de onderlinge verhouding tussen leerlingen nuttig zijn. Het is vervolgens aan de politie om de informatie mee te wegen in het volledige onderzoek.