Datum uitspraak: 23-05-2018
Nummer uitspraak: 108063
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder klaagt erover dat de school zonder haar toestemming een NIO-test bij haar zoon heeft afgenomen. De uitslag van deze test was laag. Daarom heeft zij haar zoon een tweede NIO-test laten afleggen. De uitslag van die test is hoger. Toch wil de school al gegeven schooladvies niet aanpassen. Ook daarover klaagt de moeder.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Uit het dossier blijkt dat er met de moeder is afgesproken dat haar zoon de NIO-test zou afleggen. Zij heeft het formulier waarmee zij daarvoor toestemming geeft, ook ondertekend. Nergens blijkt uit dat de moeder onder druk is gezet of niet heeft willen instemmen met het afnemen van de NIO-test. De tweede NIO-test is een maand na de eerste NIO-test afgenomen en daarom niet betrouwbaar. In zo'n situatie scoort een leerling gemiddeld beter omdat er sprake is van een leereffect bij het afleggen van dezelfde test. Dat wordt het test-hertest effect genoemd. Pas na een periode van 12 maanden zou de tweede NIO-test betrouwbaar zijn. De school mocht dan ook besluiten om de tweede NIO-test niet mee te nemen in de vaststelling van het schooladvies.