Datum uitspraak: 19-01-2018
Nummer uitspraak: 108049
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een bestuurder weigert een sollicitant te benoemen als docent. De reden die de bestuurder daarvoor geeft is een eerdere ervaring die de bestuurder met de sollicitant heeft gehad. De sollicitant meent dat deze motivering ondeugdelijk is. Volgens de sollicitant is dit  slecht personeelsbeleid.  

Beslissing van de voorzitter
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
De Commissie behandelt geen klachten van (toekomstige) werknemers die betrekking hebben op hun rechtspositie. De klachtencommissie heeft geen taak in het beslechten van rechtspositionele geschillen. De klacht van de sollicitant dat hij ondanks gedane toezeggingen niet is benoemd, is een rechtspositionele aangelegenheid. Daarom is de klacht niet-ontvankelijk.