Datum uitspraak: 24-10-2017
Nummer uitspraak: 107876
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een ex-werkneemster klaagt over de handelwijze van de school bij de afwikkeling van het dienstverband. De school zou volgens de ex-werkneemster verrekende studiekosten moeten terugbetalen en de door de werkneemster extra gemaakte uren moeten uitbetalen. De ex-werkneemster vindt dat de school dat moet doen, omdat zij zich door de onveilige werksituatie gedwongen voelde het dienstverband op te zeggen. 

Uitspraak van de Voorzitter
De behandelend voorzitter verklaart de klacht kennelijk niet-ontvankelijk. De Voorzitter verklaart het bezwaar van klaagster tegen die beslissing ongegrond.

Toelichting
De Commissie behandelt in beginsel geen klachten van ex-werknemers. Alleen als er bijzondere belangen zijn, kan dit anders zijn. Deze bijzondere belangen moeten verband houden met de kwaliteit van het onderwijs. De bijzondere belangen mogen niet van rechtspositionele aard zijn. In dit geval kan de klacht over de onveilige werkomgeving onvoldoende los worden gezien van de afwikkeling van het dienstverband. Daarmee is de klacht vooral rechtspositioneel van aard. Dit soort zaken behoort niet tot het domein van de LKC. 

Trefwoorden: