Datum uitspraak: 12-02-2013
Nummer uitspraak: 105454
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder klaagt erover dat de school afspraken over de begeleiding van haar zoon niet nakomt. De leerkracht heeft leugens verteld aan de leerlingen. Volgens de ouder heeft de school haar onder druk gezet door een zorgmelding te doen. Het is niet gebleken dat er vanuit school adequaat is gecommuniceerd met klaagster over het (voortijdig) staken van het terugtoetsen en het slechts incidenteel helpen met het huiswerk van de dyslexiebehandeling. In zoverre is dit klachtonderdeel gegrond. Dat de school de leerling onvoldoende begeleiding heeft geboden is niet gebleken. In zoverre is dit klachtonderdeel ongegrond. De klacht over het liegen van de groepsleerkracht is onvoldoende onderbouwd. De Commissie wijst er in dat kader op dat humor en relativering pedagogische instrumenten zijn die een leerkracht hoort te hanteren. Dit klachtonderdeel is ongegrond. Een school heeft de bevoegdheid om een melding te doen bij Bureau Jeugdzorg als de school zorgen heeft over de situatie van een leerling. Het enkele feit dat een school een melding doet is in beginsel niet klachtwaardig, tenzij op voorhand evident is dat er niets aan de hand is. Vanwege de mogelijke verstrekkende gevolgen dient de verstrekte informatie feitelijk correct en niet voor meerdere uitleg vatbaar te zijn. De opmerking in de melding dat de vader van de leerling onbekend is, is onzorgvuldig geformuleerd en kan een verkeerd en ongewenst beeld veroorzaken. Op dat punt is dit klachtonderdeel gegrond. Voor het overige is de Commissie niet gebleken van onjuistheden in de melding.