Datum uitspraak: 16-03-2018
Nummer uitspraak: 107948
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met ASS kan zich er niet toe zetten naar school te gaan. Zij is ook onder behandeling bij een ggz-instelling. Er vindt overleg plaats in een multidisciplinair overleg. Over de inhoud van de daar gemaakte afspraken ontstaat een meningsverschil tussen de school en de ouders en hulpverlening. Tijdens dit traject neemt de afdelingsleider de taken in dit dossier over van de coördinator leerlingbegeleiding. De ouders klagen erover dat de school gemaakte afspraken niet nakomt.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Uit de gemaakte afspraken blijkt dat de coördinator leerlingbegeleiding acties zou ondernemen. Dat heeft zij niet gedaan. Zowel de coördinator als de afdelingsleider hebben nagelaten adequaat te communiceren met de ouders en de hulpverlening. Nadat de afdelingsleider contactpersoon werd, heeft hij niet de regie genomen en proactief gehandeld.