Datum uitspraak: 14-01-2019
Nummer uitspraak: 108514
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader klaagt erover dat de school zijn zoon onvoldoende heeft begeleid en informatie heeft verstrekt aan Veilig Thuis. De zoon is in juli 2017 van school gegaan. Op 20 oktober 2018 dient de vader een klacht in bij de Commissie.

Beslissing van de voorzitter
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
De Commissie hanteert een verjaringstermijn van een jaar. Dit betekent dat een klacht binnen één jaar na de gebeurtenis waarover iemand klaagt, moet worden ingediend. Soms neemt de Commissie een klacht in behandeling die na één jaar is ingediend. Er moet dan een goede reden zijn waarom iemand meer dan een jaar heeft gewacht. De door de vader aangevoerde gezondheidsredenen en contact met het schoolbestuur, zijn in dit geval geen reden om overschrijding van de verjaringstermijn verschoonbaar te achten. De LKC neemt de klacht daarom niet in behandeling.