Datum uitspraak: 29-09-2021
Nummer uitspraak: 2021007327
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling doubleert in groep 1 en krijgt dan extra ondersteuning. Deze ondersteuning vervalt omdat er geen budget meer is. Na een incident in september 2020 komt de leerling thuis te zitten en school vraagt voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so) aan. In december vertrekt de leerling naar een andere basisschool.

Advies van de Commissie
De klacht voor zover gericht tegen de begeleiding en ondersteuning van de leerling is ongegrond. Voor het overige is de klacht gegrond.

Toelichting
De ondersteuning en begeleiding van de leerling is voldoende ter hand genomen en school heeft meer gedaan dan in het schoolondersteuningsprofiel is opgenomen. Verweerder heeft toegegeven dat de aanvraag van de tlv niet juist is gegaan. De incidenten die aanleiding gaven tot de schorsing waren zodanig dat de veiligheid op school in het geding kwam. Daarom heeft de school tot de schorsing mogen besluiten. De schorsing is, onbevoegd, door de directeur opgelegd. Daarbij heeft de schorsing langer geduurd dan wettelijk is toegestaan. In de omstandigheden van het geval was de langere duur niet onbegrijpelijk, maar school heeft verzuimd de onderwijskundige begeleiding van de leerling tijdens de schorsing vorm te geven.