Datum uitspraak: 17-02-2010
Nummer uitspraak: 104370
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De zoon van klagers is een leerling met ADHD, waarvoor hij dagelijks medicijnen slikt. Tot groep 5 was de samenwerking met school goed en waren klagers tevreden over de begeleiding van hun zoon. Volgens de school werd het gedrag van klagers zoon steeds moeilijker te beheersen waardoor het lastiger was om hem te begeleiden. Klagers vonden dat de begeleiding in groep 5 achteruit ging waardoor hun zoon moeilijker mee kon komen. Hierover hebben partijen intensief contact gehad. Wat betreft de begeleiding heeft de Commissie geoordeeld dat de leerkracht op dat punt steken heeft laten vallen door: * vast te willen houden aan haar voorstel dat klagers zoon zijn medicijnengebruik zelf ging beheren, terwijl ze wist dat dit gevoelig lag bij klagers en hun zoon; * op de beloningskaart, die was bedoeld om klagers zoon met positieve woorden te belonen, ook negatieve zaken aan te kaarten; * het handelingsplan niet met klagers te bespreken. De overige klachten tegen de leerkracht over veiligheid en niet mee mogen doen aan gym en over rekenen buiten de klas zijn ongegrond. De Commissie heeft geoordeeld dat de directeur, die intensief betrokken was bij het contact met klagers, de leerkracht beter had kunnen begeleiden. De directeur heeft zich naar het oordeel van de Commissie overigens zeer ingespannen naar klagers en hun zoon toe. De klacht is gedeeltelijk gegrond.