Datum uitspraak: 10-02-2021
Nummer uitspraak: 109372
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de school onvoldoende onderwijs en begeleiding biedt aan haar kinderen. Haar kinderen kunnen vanwege de kwetsbare gezondheid van de moeder en het risico op coronabesmetting niet op school komen. Volgens de moeder moet de school meer instructie en contactmomenten regelen voor haar kinderen. Ook moet de school ervoor zorgen dat haar kinderen online les krijgen en betrokken blijven bij de les en hun klasgenoten.
Volgens de school is het geven van online onderwijs pedagogisch en didactisch niet haalbaar. Het lukt een leerkracht niet om de aandacht gelijktijdig te verdelen tussen fysiek onderwijs en online onderwijs. Ook vanwege de vertrouwensbreuk met de moeder wil de school geen online onderwijs geven. De school heeft andere aanpassingen gedaan om afstandsonderwijs te geven.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover de school onvoldoende het thuisonderwijs heeft afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Voor het overige is de klacht ongegrond. 

Toelichting
Een school is vanwege haar vrijheid van inrichting niet verplicht om online les te geven, maar moet wel de onderwijskwaliteit waarborgen. De school heeft een alternatief lesaanbod gegeven aan de kinderen tijdens de coronaperiode, waarbij gewerkt is met een weektaak en er contactmomenten waren buiten lestijd. 
Een school moet echter wel haar afstandsonderwijs afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dat heeft de school onvoldoende gedaan. Een van de kinderen kreeg voor de coronacrisis extra begeleiding op de school. De school had die begeleiding moeten continueren, temeer omdat de kinderen van de moeder langdurig afstandsonderwijs hebben gekregen.