Datum uitspraak: 06-07-2021
Nummer uitspraak: 109596
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat de school onvoldoende begeleiding aan hun dochter heeft geboden. 
De rector en een bestuurder hebben in een gesprek met klagers hun excuses aangeboden voor hetgeen er fout is gegaan. Daarnaast heeft de school diverse maatregelen genomen. Klagers vinden dat de klacht niet is opgelost, omdat zij het niet eens zijn met de maatregelen die de school heeft getroffen. 

Beslissing van de Voorzitter
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie neemt de klacht niet in behandeling.

Toelichting
De Commissie neemt geen klachten in behandeling die al gegrond zijn verklaard door de directie of het schoolbestuur. Het onderzoek door de Commissie heeft in dat geval namelijk niets toe te voegen aan het oordeel van het schoolbestuur (of de school). Het schoolbestuur en de rector van de school hebben aan klagers erkend dat de begeleiding niet adequaat is geweest en hun excuses aangeboden voor wat er fout is gegaan. Daarnaast heeft de rector na het gesprek binnen de school en met de medewerkers die hier een rol in hebben gespeeld, diverse gesprekken gevoerd om herhaling te voorkomen. De voorzitter stelt dan ook vast dat de klacht al gegrond is verklaard.