Datum uitspraak: 07-04-2020
Nummer uitspraak: 109012
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de school haar zoon onvoldoende ondersteuning en begeleiding heeft geboden, toen het niet goed ging met hem ging op school. Zij vindt dat de school extern onderzoek had moeten laten doen en meer overleg met haar had moeten voeren. Verder heeft school te laat en zonder overleg een ontwikkelingsperspectief voor haar zoon opgesteld. Door het uitblijven van goede ondersteuning, moest haar zoon veel op de gang werken. Verder heeft de school aangegeven dat haar zoon niet meer welkom was op de school.

Advies van de Commissie
De Commissie verklaart de klacht ongegrond.

Toelichting
In groep 3 werd duidelijk dat de leerling moeilijk tot leren kwam, onder meer doordat hij druk en beweeglijk kon zijn. De school wilde onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling doen, maar de moeder gaf hiervoor geen toestemming. De school heeft daarop een handelingsplan opgesteld en het samenwerkingsverband heeft de leerling geobserveerd. Daaruit volgden handelingsadviezen. De aangeboden handelingsadviezen voerde de school structureel uit. De school handelde daarom zorgvuldig. Het gedrag van de leerling bleef, ondanks de geboden hulp, problematisch. De school heeft toen een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor extra ondersteuning voor de leerling in de klas. De school kon dit document niet meer bespreken, omdat de leerling al op een andere school was ingeschreven. 
De leerling werkte veel op de gang om de rust in de klas te bewaren. Dit was niet buitensporig vaak en past ook binnen het Montessorionderwijs.  
Dat de leerling niet meer welkom was op school, is niet gebleken.