Datum uitspraak: 30-08-2021
Nummer uitspraak: 109565
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder klaagt erover dat de school voor speciaal onderwijs haar zoon onvoldoende begeleiding en ondersteuning biedt. De leerling volgt onderwijs op een school voor speciaal onderwijs. Twee dagen per week ging de leerling naar een zorgboerderij van een organisatie die begeleiding en behandeling biedt aan kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Op school kreeg hij van deze organisatie extra begeleiding. Op een gegeven moment is de begeleiding op de zorgboerderij stopgezet omdat de gemeente de kosten hiervan niet langer wilde dragen. Volgens de gemeente was sprake van onderwijs en niet van (jeugd)zorg. De moeder van de leerling klaagt erover dat de school haar zoon vervolgens onvoldoende begeleiding en ondersteuning heeft geboden. Volgens de moeder heeft de school geen plan van aanpak opgesteld en niet tijdig extra ondersteuning geboden. De school betwist dit en stelt tevens dat de ondersteuning die de leerling nodig heeft onder (jeugd)zorg valt en niet onder onderwijs. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Het is niet aan de Commissie om te beoordelen of de gemeente of de school het juiste standpunt inneemt over of de ondersteuning onder onderwijs of (jeugd)zorg valt. De Commissie beoordeelt of de school voldoende begeleiding heeft geboden aan de leerling.
Nadat de begeleiding op de zorgboerderij werd beëindigd, heeft de school geprobeerd met een plan van aanpak begeleiding en ondersteuning aan de leerling te bieden. Echter, ondanks de extra ondersteuning liet de leerling regelmatig grensoverschrijdend gedrag zien en kon hij niet worden gehandhaafd binnen de klas. Gebleken is dat de leerling gebaat is bij onderwijs in kleine groepjes en één-op-één-begeleiding. Weliswaar gaat het om een school voor speciaal onderwijs, maar dit betekent niet dat de school structureel meer één-op-één-begeleiding kan bieden. Het is de Commissie niet gebleken dat de school onvoldoende begeleiding en ondersteuning heeft geboden.