Datum uitspraak: 08-06-2011
Nummer uitspraak: 104905
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De ouder klaagt erover dat de beloofde ambulante begeleiding niet heeft plaats gehad, de leerling altijd de schuld kreeg van incidenten, er een AMK-zorgmelding is gedaan waarbij onjuistheden verteld zijn en het bevoegd gezag de klacht over deze gang van zaken niet voortvarend heeft behandeld. De ambulante begeleiding heeft wel plaats gehad, maar deze is door een collega overgenomen door ziekte van de ambulant begeleidster. Over doel en inhoud is door de school niet goed gecommuniceerd, waardoor de onvrede bij klaagster is ontstaan. Hierover wordt een aanbeveling aan het bestuur gedaan. Dat alleen de zoon van klaagster de schuld kreeg van incidenten is niet gebleken. De zorgmelding op zich is niet onbegrijpelijk. Daarbij is inderdaad een onjuistheid vermeld, maar deze is niet zo ernstig dat hierom de klacht gegrond wordt verklaard. Tot slot heeft het bevoegd gezag erkend dat de klacht niet zorgvuldig is afgehandeld. De klacht is ongegrond met uitzondering van de klacht over de klachtafhandeling door het bestuur.