Datum uitspraak: 06-03-2020
Nummer uitspraak: 108974
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders geven signalen aan de school dat het niet goed gaat met hun zoon op de school. De ouders en de school komen niet tot elkaar bij het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing. Nadat de ouders een klacht over de school hebben ingediend bij het bestuur, is het bestuur een oplossing voor de leerling gaan zoeken. De bestuurder heeft geen oordeel op de klacht gegeven.

Advies van de Commissie
De klacht over de ondersteuning van de leerling is ongegrond. De klacht over de klachtafhandeling is gegrond.

Toelichting
De school heeft de regie bij het vormgeven van de ondersteuning en dient te onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft en of de school daarin kan voorzien. De school hoefde daarom niet mee te gaan in de door de ouders al geregelde ondersteuning door een externe instantie. Het is te billijken dat het bestuur heeft gekoerst op een oplossing voor de leerling. Als de ouders duidelijk maken dat zij wel een inhoudelijke reactie op hun klacht willen, moet het bestuur daar wel op reageren.