Datum uitspraak: 21-01-2015
Nummer uitspraak: 106335
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

De school heeft de kinderen van klagers vanaf het moment dat zij op school zijn gekomen, extra begeleid. Er zijn  handelingsplannen opgesteld, er is extern advies ingewonnen en er is externe begeleiding ingezet. Hierover heeft de school overleg gevoerd met klagers. De begeleiding zoals  beschreven in de leerlingendossiers en toegelicht ter zitting, was adequaat. De klacht hierover is ongegrond.
De school en klagers hebben een andere beleving van wat er in het schooljaar 2013/2014 is besproken en de wijze waarop dit is gebeurd. De communicatie tussen school en klagers voldeed qua kwantiteit aan wat van de school verwacht mag worden. Dat de kwaliteit van de communicatie onvoldoende is geweest, is niet gebleken. De klacht over de communicatie is ongegrond.
Partijen hebben tegengestelde visies n.a.v. de bejegeningsklacht en de klacht over een onveilige schoolomgeving. Er zijn geen redenen aanwezig om de geloofwaardigheid van de ene partij boven die van de andere te stellen.
De school heeft de onderwijskundige rapporten binnen twee weken opgesteld en daarna klagers uitgenodigd om deze te bespreken. Gezien tijdsdruk moest de bespreking op zeer korte termijn plaatsvinden. Klagers waren niet in staat om op de uitnodiging voor een bespreking in te gaan en hebben de school toestemming gegeven de onderwijskundige rapporten aan de PCL te sturen zonder dat zij de rapporten van te voren hadden gezien. Het kan de school daarom niet worden tegengeworpen dat klagers de rapporten voor verzending aan de PCL niet hebben kunnen inzien. De klacht daarover is ongegrond.