Datum uitspraak: 25-07-2018
Nummer uitspraak: 108170
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vader klaagt erover dat een docent tijdens de les vervelende opmerkingen maakt tegen zijn zoon. De docent zou zijn zoon onder meer vergeleken hebben met een meervoudig gehandicapte baby waar een foto van werd getoond. Ook klaagt de vader over de wijze waarop de school zijn klacht heeft behandeld. Het onderzoek dat de school heeft uitgevoerd, is volgens de vader ondeugdelijk.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De docent spreekt tegen dat hij de gestelde opmerkingen heeft gemaakt. Ook zijn niet dergelijke foto's getoond. De vader en de docent hebben tegengestelde visies en er is geen reden om het standpunt van de vader geloofwaardiger te achten dan dat van de docent. Voor zover een opmerking is gemaakt over het niet behalen van het mavo-diploma, is deze vanwege de context waarbinnen de opmerking is gemaakt niet klachtwaardig. 
De school heeft de klacht van de vader zorgvuldig behandeld. Er is afzonderlijk met de vader en de docent gesproken. De school heeft de leerlingen uit de klas van de zoon een vragenlijst laten invullen om te achterhalen of er opmerkingen zijn gemaakt. Gezien de uitkomst van de vragenlijsten en het feit dat het verhaal van de zoon niet eenduidig was, heeft de school in redelijkheid mogen concluderen dat de uitkomsten onvoldoende betrouwbaar zijn.