Datum uitspraak: 26-10-2011
Nummer uitspraak: 105111
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Volgens klager heeft de afdelingsleider zijn dochter onheus bejegend, heeft de directeur daartegen niet opgetreden en heeft de directeur ten onrechte een AMK-melding gedaan, hetgeen hij in eerste instantie tegen klager heeft ontkend. Bij gebreke van een met feiten onderbouwd betoog en gelet op het geconcretiseerde verweer van de school, is de klacht dat de afdelingsleider de dochter onheus heeft bejegend niet voldoende aannemelijk gemaakt en derhalve ongegrond. Gezien dit oordeel is de klacht dat de directeur niet adequaat heeft opgetreden tegen de handelwijze van de afdelingsleider eveneens ongegrond. Het staat vast dat de school in verband met haar zorgen eerst advies heeft gevraagd aan het AMK en pas daarna een zorgmelding bij het AMK heeft gedaan. Gelet op deze gang van zaken is niet gebleken dat de school op onjuiste wijze van haar bevoegdheid heeft gebruik gemaakt. De school heeft aangevoerd dat het AMK de school in dit geval heeft verzocht met niemand over de bemoeienis van het AMK met de dochter te spreken. Onder deze omstandigheid is het begrijpelijk dat de school de ouders niet over de AMK-melding heeft geïnformeerd en dat de directeur eerst heeft ontkend dat hij de AMK-melding heeft gedaan. De klacht is in zijn geheel ongegrond.