Datum uitspraak: 05-10-2020
Nummer uitspraak: 109400
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is gezakt voor zijn havo-examen. Hij had onvoldoendes voor twee kernvakken, zodat hij niet aan de diplomeringseisen voldeed. De school nam de resultaatverbeteringstoetsen (toetsen) af om leerlingen een kans te geven de resultaten voor de schoolexamens te verbeteren nu het centraal schriftelijk examen was weggevallen vanwege de coronacrisis. De leerling behaalt onvoldoendes voor Engels en wiskunde. De leerling maakt bezwaar tegen de onvoldoende beoordeling van beide toetsen. De rector en daarna het College van Bestuur hebben het bezwaar behandeld en geconcludeerd dat de toetsen terecht met een onvoldoende zijn beoordeeld. Volgens de leerling was er sprake van geluidsoverlast bij het afnemen van de resultaatverbeteringstoetsen, is de beoordeling van de toets onjuist, en het bezwaar onzorgvuldig behandeld.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie toetst klachten over beoordeling en niet laten slagen terughoudend. Zij beoordeelt of de beslissing niet evident onjuist is en of de procedure zorgvuldig is geweest.  
De beoordeling en afname van de resultaatverbeteringstoetsen zijn zorgvuldig geweest. Verder zijn de resultaatverbeteringstoetsen niet evident onjuist beoordeeld. De leerling stond voor twee kernvakken een onvoldoende waardoor hij niet aan de diplomeringseisen voldeed. De school heeft vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen geen extra kans aan de leerlingen hoeven te bieden. Niet gebleken is dat er onzorgvuldigheden waren bij de behandeling van het bezwaar over de beoordeling. Wel geeft de Commissie het College van Bestuur mee om een andere, onafhankelijke voorzitter aan te wijzen voor commissie van beroep voor examenaangelegenheden.