Datum uitspraak: 24-02-2021
Nummer uitspraak: 109444
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is gezakt voor het havo-examen. De leerling heeft onvoldoendes behaald voor drie vakken, zodat de leerling niet aan de diplomeringseisen voldoet. De school heeft resultaatverbeteringstoetsen (toetsen) afgenomen om leerlingen een kans te geven de resultaten voor de schoolexamens te verbeteren nu het centraal schriftelijk examen is weggevallen vanwege de coronacrisis. De leerling heeft voor de resultaatverbeteringstoetsen bedrijfseconomie en geschiedenis een onvoldoende gehaald. Volgens de ouders van de leerling had de school coulant moeten handelen vanwege gemaakte fouten in het vierde en vijfde leerjaar en de eerder aan medeleerlingen getoonde coulance in het vierde leerjaar. Ook vinden de ouders dat de school de leerling onvoldoende heeft voorbereid voor de schoolexamens en was de stof zwaarder dan een regulier schoolexamen.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie toetst klachten over beoordeling en niet laten slagen terughoudend. Zij beoordeelt of de beslissing niet evident onjuist is en of de procedure zorgvuldig is geweest. 
Op twee punten heeft de school onzorgvuldig gehandeld. Dit heeft de school voor de indiening van de klacht bij de Commissie erkend en opgelost en leidt dan ook niet tot gegrondheid van de klacht.
De beoordeling en afname van de resultaatverbeteringstoetsen zijn zorgvuldig geweest. Niet is gebleken dat de stof te zwaar was en de voorbereiding onvoldoende is geweest. Verder zijn de resultaatverbeteringstoetsen niet evident onjuist beoordeeld. Met drie onvoldoendes heeft de leerling niet aan de diplomeringseisen voldaan. De school mag een leerling niet uit coulance alsnog laten slagen, omdat de school hiertoe niet bevoegd is op grond van wetgeving.