Datum uitspraak: 12-11-2019
Nummer uitspraak: 108693
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Medewerkers van de school ervaren het gedrag van een ouder soms als intimiderend en schofferend. De ouder neemt ook telefoongesprekken op zonder aankondiging vooraf. De directeur van de school wil met de ouder praten over haar wijze van communiceren en over het opnemen van telefoongesprekken. Maar de ouder wil niet met de directeur in gesprek gaan. De directeur besluit dat er pas een mentorgesprek over de profielkeuze van de leerling kan plaatsvinden, nadat er een gesprek is geweest met de ouder. De ouder dient een klacht in over de beschuldiging van intimidatie en over de koppeling tussen het mentorgesprek en een gesprek met haar over de wijze van communiceren.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Beide partijen ervaren problemen in de communicatie. Mede omdat de ouder onaangekondigd gesprekken opneemt, kan de Commissie zich voorstellen dat de medewerkers zich geïntimideerd voelen. Daarmee is niet gezegd dat de ouder de medewerkers ook daadwerkelijk heeft geïntimideerd.
Het is gezien de opstelling van de ouder begrijpelijk dat de directeur met haar wilde praten voorafgaande aan het mentorgesprek. Beide partijen hebben eraan bijgedragen dat er daarna een impasse is ontstaan. De school heeft ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk gevolgen voor de dochter waren. Uiteindelijk heeft de school de impasse doorbroken.