Datum uitspraak: 24-07-2012
Nummer uitspraak: 105494
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder klaagt erover dat de school heeft besloten zijn dochter niet te bevorderen naar 5 havo terwijl uit haar laatste toetsen bleek dat zij wel de potentie heeft de havo succesvol af te ronden. Er is geen revisievergadering geweest. Beslissingen over de waardering van geleverd werk of over bevordering behoren bij uitstek tot het domein van vakbekwame docenten. De Commissie past dan ook terughoudendheid bij de beoordeling. Alleen wanneer een beslissing evident onjuist is of indien procedures niet zijn nageleefd zal de Commissie de klacht over de bevordering gegrond kunnen achten. De overgangsnormen van de school zijn dezelfde als de wettelijke eindexamennormen voor het behalen van het diploma. Deze normen zijn streng maar daardoor nog niet onredelijk. Vastgesteld kan worden dat de leerling op grond van de overgangsnormen niet in aanmerking kwam voor directe bevordering en is besproken op de overgangsvergadering. Daar hebben de docenten besloten dat zij niet werd bevorderd. De Commissie acht die beslissing, gezien de cijfers van de leerling en mede gelet op het feit dat zij het jaar daarvoor ook al was blijven zitten, niet onredelijk of evident onjuist. Er waren ten tijde van het revisieverzoek geen relevante nieuwe omstandigheden die een revisievergadering noodzakelijk maakten. De klacht is ongegrond.