Datum uitspraak: 28-09-2018
Nummer uitspraak: 108415
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling had op zijn eindrapport voor vijf van de zes talen een onvoldoende. Omdat hij voor zijn overige vakken alleen zessen en zes minnen stond, had hij geen compensatiepunten. De school besloot de leerling niet te bevorderen naar 4 gymnasium. In de zomervakantie is uit onderzoek gebleken dat de leerling een matige vorm van dyslexie had, waarvoor ook een dyslexieverklaring is afgegeven. Ouders hebben daarop verzocht om revisie en om een nieuwe beoordeling van alle dat schooljaar gemaakte toetsen. De school heeft dit verzoek niet ingewilligd.

Advies van de Commissie 
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft een zorgvuldige procedure gevolgd. Bij de leerling is een matige vorm van dyslexie vastgesteld. Op grond hiervan is voorstelbaar dat ook andere oorzaken ten grondslag liggen aan de resultaten van de leerling. De Commissie is daarom, met inachtneming van haar terughoudende toetsingskader, van oordeel dat niet van de school verlangd mocht worden dat zij de toetsen van de leerling alsnog zou beoordelen met de beoordelingsnorm zoals die in het dyslexieprotocol van de school is opgenomen. Ook voor het overige is niet gebleken dat de school niet tot haar beslissing kon komen.