Datum uitspraak: 18-10-2017
Nummer uitspraak: 107777
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Schoolbestuur heeft twee maanden van tevoren aan ouders per brief meegedeeld dat er een andere bso-aanbieder komt. Dit bracht veel onrust teweeg. Een vader wenst de oude bso-aanbieder te behouden en stelt dat het schoolbestuur een onjuiste procedure heeft gevolgd. De wijziging levert ook financieel nadeel op voor ouders. De vader klaagt ook over behandeling van zijn klacht door het schoolbestuur.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het wijzigen van bso-aanbieder is voor ouders en leerlingen een ingrijpend besluit. Hierover moet vooraf in overleg getreden worden met direct belanghebbenden. Het schoolbestuur had de mededeling aan de ouders eerder moeten doen en er transparanter over moeten communiceren. Schoolbestuur heeft echter daarna een informatiebijeenkomst voor de ouders georganiseerd en de uitkomsten van een onderzoek naar passende oplossingen voor alle partijen ter harte genomen. Zo is het moment waarop de nieuwe bso-aanbieder zal starten uitgesteld. Daarmee heeft het schoolbestuur alsnog op een juiste manier gehandeld. 
Het schoolbestuur heeft de klacht van de vader over de gang van zaken opgepakt en naar behoren afgehandeld. De onrust is onderkend en het schoolbestuur heeft de vader meerdere keren en op verschillende manieren hierover te woord gestaan. Hierbij is gekeken naar een oplossing voor de nadelige financiële gevolgen.