Datum uitspraak: 15-11-2017
Nummer uitspraak: 107831
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder is bij het brengen van haar zoon naar school door een leerkracht geïnformeerd over een incident dat de dag ervoor had plaatsgevonden. De intern begeleider heeft de moeder daarna onverwacht geconfronteerd met formulieren die zij moest ondertekenen. Het gesprek daarover is vervolgens niet goed verlopen. Daarom heeft de moeder een klacht ingediend bij het schoolbestuur. In het gesprek met het schoolbestuur is de moeder onverwacht geconfronteerd met meer mensen dan door het schoolbestuur was aangekondigd.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Wanneer sprake is van een ernstig incident op school, mag van de school worden verwacht dat daarover op zorgvuldige wijze met ouders wordt gecommuniceerd. Dat is onvoldoende gebeurd. De school heeft erkend dat in het gesprek over het incident de moeder tamelijk onverwacht is geconfronteerd met een toestemmingsverklaring voor lesobservatie en een gedragsprotocol, met het verzoek om die formulieren te ondertekenen. Van een schoolbestuur mag bij een interne klachtbehandeling een professionele houding worden verwacht. Daarbij hoort ook dat een klager zich goed op een gesprek kan voorbereiden. Daar heeft het in dit geval aan ontbroken.