Datum uitspraak: 24-01-2011
Nummer uitspraak: 104644
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Als ouders niet meer samenwonen en geen contact met elkaar hebben, zal de school beide ouders over de ontwikkeling van het kind moeten informeren. Naast het informatierecht van ouders bestaat het recht op inzage in het leerlingdossier. Vraagt een ouder een kopie van het dossier, dan dient de school binnen een redelijke termijn een kopie te sturen, waarbij gemaakte kosten aan de ouder doorberekend mogen worden. In deze situatie, waarbij duidelijk was geworden dat de school klager lange tijd niet op de hoogte had gesteld van de ontwikkelingen van zijn zoon, had bovendien verwacht mogen worden dat tegemoet was gekomen aan het verzoek van klager om 36 vragen schriftelijk te beantwoorden. Op het moment dat een school een interne klachtencommissie instelt, is het van belang dat de rol van deze commissie duidelijk wordt beschreven. Als blijkt dat de commissie geen klachten behandelt maar zorg draagt voor begeleiding dan dient de school zich af te vragen of de commissie onder een juiste naam opereert. Klacht deels gegrond en deels ongegrond.