Datum uitspraak: 22-01-2018
Nummer uitspraak: 107917
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Een school heeft besloten om een gescheiden ouder niet meer uit te nodigen voor gesprekken op school. Het contact met deze ouder verloopt via de directeur. Deze ouder klaagt erover dat de school haar geen kopie van het leerlingdossier van haar zoon heeft gestuurd. De ouder klaagt er ook over dat zij geen contact mag hebben met de intern begeleider. De ouder zegt dat ze onvoldoende wordt geinformeerd over haar zoon.

Advies van de Commissie;
De klacht is ongegrond.

Toelichting:
Een school moet ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind. De school heeft in het belang van de leerling en uit bescherming van het personeel in redelijkheid kunnen besluiten dat de ouder geen gesprekken mag voeren met de intern begeleider.
Als een ouder vraagt om een kopie van een leerlingdossier is het niet onredelijk dat de school eerst een mondelinge toelichting wil geven. Dit om misverstanden over de inhoud van het dossier te voorkomen. En om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. De school heeft de ouder een paar keer uitgenodigd om het dossier in te komen zien. De ouder is hier niet op ingegaan. Dat zij als gevolg hiervan nog geen kopie van het leerlingdossier heeft ontvangen, kan de school niet worden aangerekend.