Datum uitspraak: 08-07-2021
Nummer uitspraak: 2021000925
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Er zijn tussen twee leerlingen enkele incidenten, die ook hebben geleid tot lichamelijk letsel bij een van de leerlingen. De ouders van deze leerling vinden dat de school onvoldoende heeft gedaan met hun signalen over pesten van hun zoon. Ook vinden zij dat de school niet goed heeft gehandeld bij de afhandeling van twee incidenten.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Er is niet komen vast te staan dat de leerling het slachtoffer was van structureel pesten. Wel is aannemelijk dat beide leerlingen conflicten met elkaar hadden en negatief op elkaar reageerden.
Die conflicten gebeurden niet altijd in aanwezigheid van de leerkracht. Bij het laatste incident was de leerkracht niet zelf aanwezig. Zij heeft de ouders dan ook niet kunnen informeren dat er iets was gebeurd. Daarom is het niet nalatig dat zij niet de BHV heeft ingeschakeld. Toen eenmaal duidelijk was dat er iets was gebeurd, heeft de school meermalen met de ouders gesproken en over mogelijke oplossingen overlegd.