Datum uitspraak: 17-02-2021
Nummer uitspraak: 109532
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder heeft met de school voor speciaal basisonderwijs afspraken gemaakt over de begeleiding van haar zoon. Vlak daarna heeft een incident plaatsgevonden waarbij de leerling zijn leerkracht fysiek heeft aangevallen. De school concludeert dat zij niet (meer) over de mogelijkheden beschikt om de leerling de juiste ondersteuning te bieden. De moeder klaagt er onder meer over dat de school niet adequaat heeft gehandeld in de zoektocht naar een nieuwe school en in het aanbieden van onderwijs gedurende de periode dat de leerling thuiszat. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor wat betreft de handelwijze van de school na het incident op 31 augustus 2020. Voor het overige is de klacht ongegrond. 

Toelichting
Niet gebleken is dat de school in de periode vóór het incident niet heeft gehandeld conform de met de moeder gemaakte afspraken. In de periode ná het incident, toen de leerling thuiszat, heeft de school op zich de nodige inspanningen verricht in het zoeken naar een nieuwe school en in het aanbieden van onderwijs. Maar de aanpak van school geeft geen blijk van een duidelijk en concreet plan. Ook de wijze waarop de school met de moeder heeft gecommuniceerd, had helderder en zorgvuldiger gekund.