Datum uitspraak: 18-12-2020
Nummer uitspraak: 109361
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling krijgt puntenaftrek voor een praktijkopdracht omdat de conclusie en bronvermelding ontbraken. De leerling vindt dit onterecht, omdat in de opdracht niet was vermeld dat er een conclusie en bronvermelding moest zijn. Bovendien had de leerling het voorgaande jaar (hij deed nu 4 havo voor de tweede keer) een soortgelijke opdracht ingeleverd waarin dit ook ontbrak en toen was er geen puntenaftrek. Nu neemt de leerling een te laag cijfer mee naar zijn eindexamenjaar.
Verder klaagt de vader van de leerling erover dat de school en de secretaris van de examencommissie erg lang hebben gewacht met het geven van een inhoudelijke reactie op de door hem ingediende klacht. De school heeft dit erkend en daarvoor excuses aangeboden. Ook is een tweede corrector verzocht de praktijkopdracht te beoordelen en die kwam op hetzelfde cijfer uit.

Advies van de Commissie
De klacht over de puntenaftrek is ongegrond. De klacht over de klachtbehandeling is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De beoordeling van een praktijkopdracht behoort bij uitstek tot de deskundigheid en professionaliteit van een docent. De Commissie kan slechts beoordelen of de gevolgde procedure juist is en of de beoordeling niet evident onjuist is. Daarvan is niet gebleken. Hoewel er niet in de opdracht stond dat er een conclusie en een bronvermelding moest zijn, mag van een 4 havo-leerling worden verwacht dat hij weet dat dergelijke essentiële onderdelen opgenomen moeten worden. Verder is gebleken dat de docent dit wel mondeling aan de leerlingen heeft verteld.
Zowel de schoolleiding als het schoolbestuur erkennen dat de behandeling van de klacht en de informatieverstrekking aan de ouders adequater opgepakt had kunnen worden en hebben hiervoor excuses gemaakt. De klacht is op dat punt daarmee feitelijk al gegrond verklaard door het schoolbestuur, zodat een inhoudelijk oordeel van de Commissie niets meer toevoegt.