Datum uitspraak: 27-06-2019
Nummer uitspraak: 108710
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling vertoonde op school lastig gedrag. De school plaatste hem vanwege dit gedrag op een van de twee voorzieningen die in een apart gebouw op het schoolterrein zijn gehuisvest. De vader werd niet duidelijk welke begeleiding zijn zoon precies kreeg.

Advies van de Commissie
De klachten over de communicatie over de begeleiding van de leerling zijn gegrond. 

Toelichting
De school heeft onvoldoende duidelijk gemaakt op welke van de twee voorzieningen de leerling zat. De vader kon daardoor de indruk hebben dat zijn zoon op een observatievoorziening zat, terwijl hij feitelijk de time-outvoorziening bezocht. Ook is niet gebleken dat de school een ontwikkelingsperspectief voor de leerling met de ouders heeft besproken. In het dossier zit geen door ouders ondertekend exemplaar.