Datum uitspraak: 04-02-2020
Nummer uitspraak: 108833
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader gaat een relatie aan met een leerkracht. Dat schooljaar zat de zoon bij die leerkracht in de groep. De dochter zou ook nog twee jaar bij de leerkracht in de groep komen. De moeder, die met de vader getrouwd is, klaagt erover dat de leerkracht geen consequenties aan de relatie heeft verbonden. Verder klaagt zij erover dat de directeur de relatie als een privékwestie ziet en dat hij niet handelt in het belang van haar kinderen. Ook vindt zij dat de directeur en het bestuur initiatief hadden moeten nemen voor een oplossing. 

Advies van de Commissie
De klachten tegen de leerkracht en de directeur zijn gegrond. De klacht tegen het schoolbestuur is ongegrond voor zover geklaagd is over het nemen van initiatief. Voor het overige is deze gegrond.

Toelichting
Een relatie tussen een leerkracht en een ouder die kinderen heeft op de school kan gevolgen hebben voor de verhoudingen op school. De leerkracht had de directeur of het schoolbestuur daarom moeten melden dat zij een relatie had met een ouder. Dit heeft zij niet gedaan. De klacht tegen de leerkracht is dan ook gegrond.
De directeur heeft de relatie tussen de leerkracht en de ouder ten onrechte als privékwestie aangemerkt. Ook heeft de directeur, nadat hij bekend was met de relatie, te weinig initiatief genomen om het gesprek met alle betrokkenen aan te gaan en te proberen de kwestie op te lossen. De klacht tegen de directeur is gegrond.
Het schoolbestuur steunde de directeur aanvankelijk in zijn standpunt dat de relatie een privékwestie was. De klacht is daarom gegrond over het vinden van een oplossing. Het bestuur had formeel nog geen rol gehad in behandeling van een klacht van de moeder. Nadat de klacht bij de Commissie was ingediend, heeft het bestuur het initiatief genomen om met de moeder en de school in gesprek te gaan over de situatie. De klacht over het nemen van initiatief door het bestuur is daarom ongegrond.