Datum uitspraak: 23-09-2015
Nummer uitspraak: 106859
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Klagers hebben hun twee kinderen van school gehaald. Bijna een jaar later vragen zij bij het schoolbestuur informatie. Het gaat om allerlei voor het bevoegd gezag geldende regelingen over bestuur en toezicht. Het bevoegd gezag probeert met klagers in gesprek te komen. Dat lukt niet en na bijna een jaar is de gevraagde informatie verstrekt. Klagers vinden dat dit veel te lang heeft geduurd en dat het bevoegd gezag hen aan het lijntje heeft gehouden. Daarover dienen zij een klacht in.

Advies van de Commissie
De klacht is niet-ontvankelijk. De kwestie waarover de klacht gaat heeft zich niet voorgedaan toen de kinderen nog leerlingen van de school waren.

Toelichting
Volgens de klachtenregeling kan ook de ouder van een ex-leerling een klacht indienen. De Commissie legt die bepaling zo uit dat de klacht dan in beginsel wel moet gaan over iets dat zich heeft voorgedaan toen het kind nog leerling van de school was. Tijdens de zitting bleek dat de kinderen al geruime tijd geen leerling meer waren van een school van het bevoegd gezag. Klagers hebben geen verband aangetoond tussen hun klacht over het niet verstrekken van informatie en een voorval dat zich heeft voorgedaan toen hun kinderen nog op de school zaten. Daarom kunnen zij niet meer als klager in de zin van de klachtenregeling worden aangemerkt. Hun klacht is niet-ontvankelijk.