Datum uitspraak: 08-07-2010
Nummer uitspraak: 104530
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Twee leerlingen van een basisschool zijn, volgens eigen zeggen, door twee medewerkers van de tussenschoolse opvang (TSO) hardhandig behandeld. Volgens de ouders heeft de directie onder meer haar verantwoordelijkheid onvoldoende genomen, geweigerd het voorval te (laten) onderzoeken en niet gezorgd voor een adequate begeleiding van de leerlingen.
Het voorval speelde zich 5 minuten voor aanvang van de lessen af en wel bij de overdracht van de TSO-leerlingen aan de school, deels op het schoolplein en deels in het schoolgebouw. Onder die omstandigheden behoort het handelen van de twee TSO-medewerksters bij dat voorval (mede) tot de verantwoordelijkheid van de school.
Van de schooldirecteur had op grond van haar verantwoordelijkheid en in het kader van het onderzoek naar het voorval verwacht mogen worden dat zij zich voldoende sterk maakte voor een onderhoud met de twee TSO-medewerksters, die de incidenten weerspraken en waarvan er één  op de school werkzaam bleef. Voorts had van de schooldirecteur verwacht mogen worden dat zij inhoudelijk zou reageren op de verklaring van de TSO-werkgever dat de twee medewerksters het voorval hadden weersproken, aangezien de TSO-werkgever forse arbeidsrechtelijke maatregelen had getroffen tegen de twee medewerksters.
De schooldirecteur heeft nagelaten om klagers tijdig over de incidenten te informeren. Zij heeft de beslissing om de adjunct-directeur de kwestie te laten onderzoeken niet met klagers besproken. Ook zijn de resultaten van dat onderzoek niet tijdig met klagers gecommuniceerd hetgeen op zich al klachtwaardig is te achten. Er is niet gebleken dat de school de twee kinderen pedagogisch onjuist heeft begeleid. Klacht deels gegrond.

Trefwoorden: