Datum uitspraak: 11-12-2018
Nummer uitspraak: 108412
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder klaagt erover dat de school haar dochter didactisch niet goed heeft begeleid. Ook klaagt zij over de melding die de school bij Veilig Thuis heeft gedaan vanwege het hoge ziekteverzuim van de dochter. Hierbij heeft de school volgens de moeder de meldcode niet gevolgd en allerlei aannames over de moeder gedaan. Ten slotte klaagt de moeder erover dat het schoolbestuur alleen een oordeel heeft gegeven over haar klacht over de melding bij Veilig Thuis. 

Advies van de Commissie
De klachten over het didactisch handelen en de melding bij Veilig Thuis zijn ongegrond. De klacht over de klachtbehandeling is gegrond. 

Toelichting
De school heeft voldoende inspanningen gedaan om de leerling een passend aanbod te bieden. Ook heeft zij de leerling, in overleg met de ouders, laten versnellen. De school heeft de stappen van de meldcode doorlopen. Ook is niet gebleken dat de school richting Veilig Thuis verdenkingen over de moeder heeft geuit. Bij een omvangrijke klacht hoeft het bestuur niet op alle details van de klacht in te gaan, maar moet het wel de verschillende klachtonderdelen op hoofdlijnen behandelen. Niet gebleken is dat er overeenstemming was tussen de moeder en het schoolbestuur om de klachtbehandeling tot de klacht over de melding bij Veilig Thuis te beperken. Het schoolbestuur had daarom in hoofdlijnen de andere klachtonderdelen ook moeten behandelen.