Datum uitspraak: 14-12-2017
Nummer uitspraak: 107920
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Aan het begin van het schooljaar klaagt de leerling thuis dat ze zich gediscrimineerd voelt door het optreden van de leerkracht. De ouders dienen een klacht in bij de directeur en vinden dat de directeur onvoldoende onderzoek heeft gedaan en de leerkracht in bescherming neemt.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Het is niet aannemelijk gemaakt dat de leerkracht de leerling heeft bedreigd, voor schut heeft gezet of negatieve opmerkingen over haar heeft gemaakt. Er geen feiten aangevoerd die discriminatie kunnen doen vermoeden.
De directeur heeft de klacht serieus opgepakt. Zowel klagers als de leerlingen en de leerkracht zijn gehoord.