Datum uitspraak: 15-09-2017
Nummer uitspraak: 107585
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een gescheiden vader klaagt erover dat de school hem niet op gelijke wijze informeert over de vorderingen en ontwikkelingen van zijn zoon. De vader vermoedt dat dit te maken heeft met zijn - joodse - achtergrond. Ook krijgt zijn ex-partner wel afschriften van e-mails aan klager, maar hij geen afschriften van e-mails aan haar.

Advies van de Commissie
De klacht over de e-mails is gegrond. De klachten over de verstrekking van informatie en over discriminatie zijn ongegrond.

Toelichting
De school heeft de vader, die in Engeland woont, voldoende geïnformeerd nadat hij daarom had verzocht. Over schoolverzuim hoeft de school pas informatie te geven als dat verzuim van invloed is op het onderwijsproces. Klager heeft zijn vermoeden van verboden onderscheid vanwege zijn afkomst niet met feiten onderbouwd. Daarom kon de school volstaan met het ontkennen van discriminatie. De school had de e-mails aan de vader niet in afschrift aan diens ex-partner moeten sturen.